tryckning

Inför slutredigerignarna av ditt manus är tiden kommen för att välja tryckeri. Valet grundas i allt på dina behov och önskemål.

Förarbete

Tänk på att din text kan behöva bearbetas på en mängd olika sätt innan ett tryckfärdigt original föreligger, även om du skrivit färdigt ditt manus.

Korrekturläsning

Till det något av det viktigaste förarbetet hör korrekturläsning av ditt manus. Korrekturläsning ska till för att minimera allt från förargliga stavfel, syftningsproblematik och typografiska missar. Se till att din bok blir korrekturläst av en professionell korrekturläsare.

Format

Då ditt manus är tryckfärdigt uppstår ett antal frågor. Ska du ge ut den som pocketbok, i romanformat eller annat format? Tänker du dig att den ska vara limbunden, i kartonnage eller annat? För en dialog med ::FRIA ORD:: för att utreda vad som passar dig och din kassa bäst.

Layout

Det är den grafiske formgivaren som sätter samma textflöde och bilder på en yta. Sättningen, layouten av din text, ihop med de eventuella bilder du önskar illustrera din text med, tillhör också det förarbete som behöver göras innan boken trycks.

En bra layout ger din bok en inre form och tydlig struktur. Det är layouten som avgör i vilken ordning rubriker, texter och bilder blir lästa. En god layout förbättrar läsbarheten och bidrar till att dina läsare fattar tycke för dina böcker.

Omslagsdesign

Satsa på en omslagsdesign som säljer din bok. Omslaget till din bok är ett budskap till dina läsare! Vad vill du som författare och avsändare kommunicera?

Dina läsare – mottagarna av ditt budskap – har tolkningsföreträde.

Tänk på vad färgval, form, bilder och text betyder för omslaget till din bok. Samverkar de med innehållet i din bok? Spännande design eller säljande? Varför välja. Omslaget kan både fånga en bokköpares intresse och vara spännande.

Tänk på att bokomslaget är av stor vikt, särskilt innan du blivit en etablerad författare som drar fördel av ditt välkända och inarbetade författarnamn.

Egna bilder

Använd gärna dina egna bilder i form av fotografier, skisser eller målningar för att illustrera din boks inlaga. Dina egna bilder kan utgöra en inspirationskälla för, och ett underlag till, din boks omslagsdesign och layout.

Pliktexemplar

Tänk på att skrifter är leveranspliktiga om de är utgivna mångfaldigade och avsedda att göras tillgängliga för allmänheten i fler än trettio (30) exemplar.

Enligt lagen om pliktexemplar skall sju (7) stycken exemplar av boken skickas som pliktexemplar till Kungliga biblioteket och sex (6) av landets universitetsbibliotek. Trycker du din bok i färre exemplar än trettio (30) skall två (2) av dessa skickas som pliktexemplar.

Då publikationen trycks av ett svenskt tryckeri, sköter tryckeriet om pliktleveransen som skall betalas av utgivaren som är du själv då du väljer att låta trycka boken och ger ut den på eget förlag. Läs mer om pliktexemplar här!

Vad kan jag stå till tjänst med?

Anlita Helena Kohlberg och ::FRIA ORD:: då du vill få kunskap om hur du ska gå tillväga då det är dax att låta trycka din bok. Vad är det som gäller i just din situation?

Du får kvalificerat stöd för att välja:
  • tryckeri
  • storlek på upplagan
  • e-bokutgivning
  • andra alternativ

Ta kontakt med mig, Helena Kohlberg via mina sociala media linkedin twitter facebook eller ring på 08-437 55 938 eller 0709-560150 under kontorstid 08.00-17.00.

Låt oss inleda med en förutsättningslös dialog kring hur ett samarbete skulle kunna se ut.

Tryckning är en del av...

... publiceringsprocessen varför den ingår både i din publicerings- och marknadsplan