e-kurser i affärsutveckling

e-kurser i strategisk affärsutveckling

av Helena Kohlberg.

Citat

Citat

av Frances Scott Fitzgerald (1896-1940)

Mission statement

::FRIA ORD:: publicerar kurser och böcker som i första hand är – författade av Helena Kohlberg. ::FRIA ORD:: har även fokus på att stötta författare som önskar ge ut på eget förlag. Du får hjälp med ditt skrivande men framförallt det som är knutet till tryckningen av ditt manus och lanseringen av din bok.
Helena Kohlberg - ::FRIA ORD::

Om ::FRIA ORD::

För dig författare - stöd från ::FRIA ORD::

För dig författare

Här får du det stöd, den inspiration och motivation du behöver för att ge liv åt dina skrivardrömmar!

Mer hello
Resurser för företag

Resurser för förlag

::FRIA ORD:: er naturliga partner inför och under olika marknadsaktiviteter, som boksläpp och signeringar.

Mer hello
För media

hello till media.

Endast för media. Du som är mediarepresentant finner hellormationsmaterial här.

Mer hello
För bokhandlare

Bokhandlare

Här finner du hellormationsmaterial. Endast för bokhandlare och beställare av större order.

Mer hello